Black and White Tumblr Themes
24. Mas mahal pa pala kita kesa sa inakala ko.

#confessions #text #tagalog